kontakt /cars 4 rent

  • Cars for rent, s.r.o.
  • Sídlo spoločnosti: Pri starej prachárni 7, 831 04 Bratislava
  • IČO: 36 806 153
  • IČ DPH:
  • Hotline: + 421 903 549 089 /Ing. Peter Moravčík
  • E-mail: info@cars4rent.sk

Obchodná spoločnosť bola založená v roku 2007 v Bratislave v zmysle ust. § 105 - 153 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a je zapísana v obchodnom registri SR pod vložkou č.46998/B.